Tipy na výlety

 

Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk nad Vltavou je město v Šumavském podhůří na Českokrumluvsku. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Žije zde 355 obyvatel. Střed města je vzdálen 23 km jižně od Českého Krumlova a 8 km severovýchodně od Vyššího Brodu.

Hrad Rožmberk – rozsáhlý hradní komplex na ostrohu nad řekou Vltavou. Jeho původní raně gotická část – tzv. Horní hrad ze 13. století, po požáru v roce 1522 již nebyl dále udržován. Zachovala se z něj pouze kruhová věž Jakobínka. Dnešní jádro hradu tvoří tzv. Dolní hrad, vystavěný ve 30. letech 14. století jako zmenšenina dnešního
krumlovského zámku. Později byl přestavován, poprvé ještě v gotickém slohu, začátkem 16. století renesančně, v 19. století opět regotizován.

Nový zámek – obytná budova z 19. století, veřejnosti nepřístupná. Slouží jako rekreační středisko České pošty.

Židovské památky: Synagoga, starý a nový židovský hřbitov

Kostel Panny Marie na náměstí – cenná gotická stavba z roku 1271, přestavěná do dnešní podoby v 15. století. V presbytáři kroužená žebrová klenba z roku 1488, v síňovém trojlodí síťová klenba z roku 1583. Portál sakristie z roku 1510. Oltář kostela je raně barokní.

Radnice – čp. 74. Jádro stavby je z 15. století, průčelí dostavěno v 19. století.

Kašna a socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí

Fara – pozdně gotická stavba z konce 15. století, později částečně barokizována.

Přádelna – vystavěná v roce 1854, v provozu do roku 1950.

 

Stezka korunami stromů - Lipno nad Vltavou

Stezka korunami stromů Lipno, celorepublikový unikát a první stezka svého druhu v České republice, přivítala své první návštěvníky 10. července 2012. Stezka je citlivě
začleněna do krajiny v okolí Lipenského jezera a je unikátním doplněním Lipna. Uceluje tak nabídku sportovních, výchovných a zábavných aktivit. Součástí Stezky jsou
naučné didaktické prvky, které obohatí a rozšíří znalosti v oblasti přírody, její ochrany a funkce lesa. Nejen pro malé návštěvníky, ale i pro ty, kteří zůstali stále mladí,
a neopustila je chuť po dobrodružství, jsou určeny tři zážitkové stanice s lanovými prvky. Jsou umístěny ve výšce 24 metrů. Stezka je zakončena 40 metrovou devítihrannou
vyhlídkovou věží, která je unikátní svým vzhledem, a to nejen díky vzdušné architektonické formě, ale také bezbariérovým přístupem, typem a metodou výstavby.
Ke Stezce se dopravíte lanovkou, Stezkabusem, po turistické trase či cyklotrase, cestu dolů si můžete zpestřit jízdou na terénní koloběžce, kterou si nahoře půjčíte
a dole vrátíte. V zimě zaskočte na Stezku korunami stromů přímo ze sjezdovky. Ve skidepotu, který se nachází na vrcholu Kramolína si odložte lyže, přezujte se
z promrzlých přezkáčů do vyhřátých pohorek a vyražte na procházku do korun stromů. Za zapůjčenou obuv neplatíte nic a své lyžařské vybavení si můžete po dobu
vycházky zanechat v úschovně, stačí se jen prokázat vlastní Lipno.card.

 

Království lesa - Lipno nad Vltavou

Okouzlení šumavskou přírodou. Nové lesní město s množstvím herních prvků přibližuje krásu a rozmanitost lesa. V lipenském Království lesa na vás čeká bezpočet zážitků.
Nevšedních a nezapomenutelných. Několik desítek atrakcí pro malé i velké najdete kousek od Stezky korunami stromů. Originální prolézačky, lanovky, dřevěné domky,
provazové sestavy, houpačky a další herní prvky jsou přímo inspirovány životem v lese.

 

Vyhlídkové platby po Lipně

Pravidelné okružní plavby z Lipna a z Frymburku

 

Vodní elektrárna Lipno

Zajímavý výlet do podzemí elektrárny I. Voda je ke dvěma Francisovým turbínám přiváděna do hloubky více než 160 metrů dvěma šachtami o průměru 4,5 metru.

 

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě

Dějiny pošty od 16. století, v muzeu najdete vše, co se týka pošty - od uniforem přes dálnopisné stroje až po poštovní vozy (ale třeba i saně).

 

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Návštěvníci vstoupí nejdříve do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V tomto chrámu je také hrobka Rožmberků a obraz Vyšebrodské Madony. Prohlídka pokračuje návštěvou unikátních prostor galerie soch, kde se snoubí původní gotika a secese. Výsostná obrazová galerie v prvním patře nabízí průřez klášterními sbírkami. Obsahuje např. díla Petra Brandla, Jana Kupeckého nebo Norberta Grunda. Knihovní chodbou se vstupuje do dvou nádherně vyzdobených sálů historické knihovny se neuvěřitelnými 70 000 svazky. Na závěr prohlídky se na kruchtě ještě jednou otevře pohled do interiéru kostela a pohledem na romantické varhany okruh končí.

 

Zámek Český Krumlov

Zámek a centrum města Český Krumlov jsou zapsány v prestižním seznamu památek UNESCO. Dvě prohlídkové trasy + zámecké barokní divadlo, lapidárium, zámecká věž, zámecká zahrada, Václavské sklepy, medvědí příkop (medvědi v příkopu jsou rodiče medvíďat ze známého večerníčku s Václavem Chaloupkou).

Dále můžete navštívit: Muzeum voskových figurín, Muzeum tortury, Otáčivé hlediště v zámecké zahradě, Fotoatelier Seidel, Muzeum Loutek - pohádkový dům, Grafitový důl - výlet do podzemí, Muzeum stavebních dějin a řemesel.

 

Čertova stěna

Čertova stěna je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších skalních lokalit v jižních Čechách. Na rozloze přibližně 10 ha se nad hlubokým údolím Vltavy prostírá divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany.

 

Zlatá Koruna

Zlatá Koruna (původně Svatá koruna, německy Goldenkron, lat. Sancta Corona) je obec ležící na řece Vltavě severně od Českého Krumlova. Žije zde 790[1] obyvatel. Nachází se zde bývalý středověký klášter Zlatá Koruna, který také obci dal jméno. Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce
Zlatá Koruna. Budovy kláštera jsou z velké části středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené. V historické části obce jsou zachovány další gotické budovy včetně laického kostela sv. Markéty a zbytků opevnění. Klášter ve správě Národního památkového ústavu je přístupný veřejnosti.

 

Výlety do blízkého Rakouska - horní Rakouska na vodě i na souši

Od hranic s Rakouskem jsme pouze 18 km tak se dají podniknout výlety i u našich sousedu. V Horním Rakousku na vás čeká sportovní léto. Odhodlaní pokořitelé vrcholů a milovníci horských chat a luk vyrážejí do hor. Jízdní i horská kola se připravují na další túry. Kulisu hornorakouských cyklostezek tvoří jezera a řeky. Plavky by tedy v brašně rozhodně neměly chybět. Skok do chladivé vody osvěží tělo i duši. Kdo dává přednost klidu a pohodě, vydá se na procházku nebo prohlídku historických starých měst v Horním Rakousku. Včetně zastávky v kavárně. Příjemný odpočinek si však můžete vychutnat i venku v přírodě. Na horských chatách a v moštárnách vám naservírují vydatnou svačinu. Samozřejmě z regionálních výrobků a ve společnosti čerstvě natočeného piva.